Klasszikus praxisú ügyvédi iroda

Tisztelettel köszöntöm ügyvédi irodám honlapján!

Dr. Duby Helga Kitti vagyok, a Vas Megyei Ügyvédi Kamara Eln.57/2016 számú határozatával az ügyvédi irodák névjegyzékébe felvett dr. Duby Ügyvédi Iroda alapító tagja.

Jogi egyetemi tanulmányaimat a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog-és Államtudományi Karán folytattam, ahol 2012-ben szereztem jogi diplomát. Ügyvédjelölti éveimet Szombathely egyik kiemelkedő szaktudással bíró ügyvédje mellett töltöttem, ahol lehetőségem nyílt számos jogterület alapos megismerésére, az egyetemi éveim alatt megszerzett elméleti tudás gyakorlati alkalmazására és elmélyítésére. Jogi szakvizsgám letétele után alapítottam meg ügyvédi irodámat. 2019-ben gazdasági büntetőjogi szakjogász végzettséget szereztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Deák Ferenc Továbbképző Intézetében, 2020-ban pedig a Széchenyi István Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Karán agrárjogi- és vidékfejlesztési szakjogász végzettséget szereztem.

Hivatásom gyakorlása közben is célom, hogy minden ügyben a valós életviszonyokat ismerjem meg, megkönnyítve így az ügyféllel történő együttműködést, a kialakult problémák kezelését. Törekszem arra, hogy az elém kerülő ügyben a lehetőségekről az ügyfelet részletesen tájékoztassam és vele együttműködve a legmegfelelőbb megoldást megtaláljuk a felmerült problémára. Mindezek megvalósításában elengedhetetlen az ügyfél tisztelete és bizalmának elnyerése, hiszen gyakran az ügyvéd előtt tárulnak fel az ügyfelek számára legnehezebb élethelyzetek. Hiszem, hogy ha az ügyvéd jól végzi a dolgát, akkor kilátástalannak tűnő emberi élethelyzeteket tud megjavítani, konfliktusokat tud megnyugtatóan rendezni, de ha nem is tud mindig segíteni, akkor is megerősítheti az emberekben a jog iránti tiszteletet.

Ezért is törekszem arra, hogy a jog bonyolult nyelvezetét, a jogi fogalmak tartalmát és azok jelentését az ügyfél számára elmagyarázva megkönnyítsem az elém kerülő ügyben való eligazodást, elősegítve ezzel is az ügyféllel való együttműködés kialakulását.

Bizalommal és őszinte segítő szándékkal állok tisztelt ügyfeleim rendelkezésére.

Üdvözlettel:
Dr. Duby Helga Kitti LL.M.
ügyvéd
agrárjogi-és vidékfejlesztési szakjogász
gazdasági büntetőjogi szakjogász

Szolgáltatások

Érdekes iránya napjaink ügyvédi hivatásának, hogy egyre több ügyvéd „szakosodik” egy területre, amellyel szívesebben foglalkozik. Véleményem szerint azonban elengedhetetlen, hogy az ügyvéd a jognak valamennyi területén otthonosan mozogjon és biztonsággal tudjon tájékoztatást az elé kerülő ügyben. Enélkül nem lehetséges a korrekt ügymenet biztosítása és ennek során nem mellőzhető a felmerülő ügyre vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapos és részletes áttekintése, a korrekt tájékoztatás.

Jogi személyek részére:

Gazdasági társaságok képviselete

Állandó jogi képviselet gazdasági társaságok részére, jogi ügyeik komplett kezelése.

Cégalapítás, cégmódosítás, cégmegszüntetés

Cégalapítás, cégmódosítás (változásbejegyzés, törvényességi felügyeleti eljárás), cégmegszüntetés (végelszámolás) során felmerülő jogi feladatok teljeskörű ellátása.

Segítségnyújtás munkajogi kérdésekben

Munkaszerződések elkészítése, módosítás, munkaviszony megszüntetése, képviselet munkaügyi perben.

Szerződés joga

A gazdasági társaság működése során felmerülő legkülönbözőbb szerződések elkészítése, véleményezése.

Képviselet peres és peren kívüli eljárásokban

Ügyvédi fizetési felszólítás elkészítése, fizetési meghagyásos eljárás kezdeményezése, képviselet felszámolási- és csődeljárásban, végrehajtási eljárás megindítása, peres és peren kívüli képviselet ellátása.
Magánszemélyek részére:

Jogi tanácsadás

Mindennapos jogi kérdések kezelése, felmerült jogi problémák megoldása természetes személyek részére.

Képviselet polgári peres és nem peres eljárásokban

Irodám vállalja jogi képviselet ellátását a polgári peres és nem peres eljárások teljes skáláján: családjogi ügyek - bontóper (házasság felbontása), házassági és élettársi vagyonjogi megállapodás, gyermekelhelyezés, szülői felügyeleti jog rendezése, gyermektartásdíj, gondnokság alá helyezési eljárás, követelésbehajtás, fizetési meghagyásos eljárás

Ingatlanjog

Ingatlan adásvételi szerződés, ajándékozási szerződés elkészítése, teljes körű ügyintézés, képviselet az illetékes földhivatal előtt mező- és erdőgazdasági földek esetében is.

Munkajog

Képviselet munkaügyi perben, munkaviszony megszüntetés, tanácsadás munkavállalói felmondás megszövegezésében.

A család ügyvédje

Egyedi megállapodás alapján a családban felmerülő jogi kérdések, problémák kezelése, tanácsadás és ügyintézés.

Munkadíj

Az ügyvédekről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény alapján az ügyvédi megbízási díj szabad megállapodás tárgya. Az ügyvédi megbízási díj minden esetben külön megállapodás keretében kerül rögzítésre - legyen szó akár eseti, akár állandó megbízásról -, amelynek mértéke függ a felmerült ügy jellegétől, összetettségétől is.

Elérhetőségek:

Postacím: 9700 Szombathely, Pf. 130.
Mobil: +3630/6310835
E-mail:
Facebook-oldal: https://www.facebook.com/drdubyhelga/

Irodám címe:

9700 Szombathely, Kőszegi u. 2. II./3.

Az iroda közvetlen közelében számos fizetős parkoló található a Kőszegi utcában és az Uránia udvarban is.
A honlapon található bejegyzések nem minősülnek jogi tanácsadásnak, ekként való felhasználásukból eredő kárfelelősségét az iroda kizárja.
Jelen honlap tartalma megfelel a Magyar Ügyvédi Kamara Elnökségének 2/2001 (IX. 3.) számú állásfoglalásában foglaltaknak.